Skip to content

Vlag van de gevel gerukt: regenboogprotest in de Churchill-laan

Het Parool, 3 augustus 2019

Toen de regenboogvlag van haar buurman afgelopen zondag met stok en schroeven van de gevel was gerukt, riep Willemijn van Drie de buurt op tot solidariteit. ‘Waar eerst maar drie vlaggen hingen, zijn het er nu veel meer.’

k was aangedaan toen de vlag van de buurman weg was, en twijfelde eerst of wij onze regenboogvlag wel weer moesten ophangen,” zegt Van Drie. Toen zij en haar vrouw de vlag in 2016 voor het eerst tijdens de Pride ophingen, was daar al een behoorlijke discussie aan voorafgegaan. Zou dat geen negatieve reacties oproepen? Maar een beetje moed was nodig, vonden ze toen. 

En nu was er weer moed nodig. Van Drie schreef een brief waarin ze haar buren opriep om uit solidariteit ook de regenboogvlag uit te hangen en deed die bij zo’n honderd adressen in de brievenbus. Daarop kreeg ze veel positieve reacties: inmiddels hangen er zo’n twintig regenboogvlaggen in de Churchill-laan.

Anonieme straat

Kinderen hebben regenboogtekeningen gemaakt en voor de ramen gehangen. Een andere buur heeft bij gebrek aan vlag zijn regenboogparaplu buitengehangen. Van Drie, die al achttien jaar in de Churchill-laan woont maar niet veel contact had met de buren, voelt zich enorm gesteund. “De Churchill-laan is een redelijk anonieme straat met zijn brede middenberm, maar dit heeft tot verbroedering in de buurt geleid.” Iemand bood zelfs direct aan om vijf vlaggen te bestellen, voor buren die zelf geen vlag konden betalen. 

De actie heeft er toe geleid dat niet alleen de lhbti-bewoners van de Churchill-laan een vlag hebben hangen, maar dat ook hetero’s meedoen. “Hoewel je nooit zeker kunt weten waarom de regenboogvlag van de buurman is weggerukt, is dit een fantastisch symbool,” zegt Van Drie. Ze kreeg maar één negatieve reactie. “Ik hoorde een vrouw mompelen dat dit van haar allemaal niet hoefde en dat er een vlag voor hetero’s moest komen. Maar daar kan ik nu eigenlijk wel om lachen.”

Ook de vlag van de buurman wappert weer buiten. Om de solidariteit van de buurt te vieren delen Van Drie en haar vrouw zaterdag koffie en thee met roze koeken  uit.

Verschenen in Het Parool, zaterdag 3 augustus 2019